Odgovorni do zaposlenih

V družbi Hit nadaljujemo s trendom premišljene politike zaposlovanja, razvojem in izobraževanjem zaposlenih ter skrbjo za varnost in njihovo zdravje, saj se zavedamo, da so kadri tisti ključni dejavnik, s katerim lahko zagotavljamo uresničitev poslovnih ciljev.

 • Za razvoj zaposlenih skrbimo z rednim usposabljanjem in izobraževanjem. Poleg interno organiziranih izobraževanj za pridobivanje strokovnih znanj in veščin, zaposlenim omogočamo spremljanje svetovnih trendov in primerov dobre prakse z udeležbami na tujih sejmih, mednarodnih tekmovanjih, strokovnih ekskurzijah ter ob obiskih podjetij s podobno dejavnostjo.
   
 • V družbi sistematično upravljamo in spremljamo individualno delovno uspešnost, kar predstavlja podlago za napredovanja sodelavcev.
   
 • Uvedli smo sistem identificiranja, spremljanja ter razvoja ključnih in perspektivnih kadrov, z namenom, da ti svoje kompetence čim bolj razvijejo in uveljavijo.
   
 • Za učinkovitejše in hitrejše uvajanje na delovnih mestih imamo vzpostavljen sistem mentorstva za novozaposlene, praktikante in pripravnike.
   
 • Z doslednim spoštovanjem delovno pravne zakonodaje, predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu stremimo k ustvarjanju dobrih delovnih pogojev in ohranjanju ter krepitvi zdravja, prav tako pa pozornost usmerjamo v  prepoznavanje ter odpravljanje neželenih pojavov. 
   
 • Velik poudarek dajemo informiranosti v družbi, pri čemer so zaposleni o dogodkih in aktivnostih v družbi redno obveščeni na sestankih delovnih skupin, preko intranetnega portala in oglasnih desk v družbi ter elektronskih sporočil.