Aktualno

Študente in dijake vabimo, da v času božično-novoletnih praznikov okrepijo naše ekipe v kuhinji in strežbi v centrih Perla in Park v Novi Gorici

Sodelovanje z mladimi

V družbi Hit imamo vzpostavljeno kakovostno in aktivno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na lokalni ravni. V Hitovih enotah omogočamo praktično usposabljanje ter opravljanje del preko študentskega servisa dijakom in študentom,  ki se izobražujejo v programih za pridobitev izobrazbe za deficitarne poklice. Razpisujemo tudi kadrovske štipendije in štipendistom po zaključku šolanja oz. študija omogočamo redno zaposlitev.

Sodelovanje s šolami in izobraževalnimi inštitucijami

Plodno in aktivno sodelovanje, ki smo ga vzpostavili z različnimi deležniki na področju izobraževanja, je eden od pomembnih dejavnikov pri pridobivanju in vzgoji  kakovostnih bodočih kadrov. Družba Hit sodeluje pri številnih projektih in pobudah, ki si prizadevajo za promocijo deficitarnih poklicev in prispevajo h krepitvi kompetenc dijakov ter študentov. Med drugim smo pristopili tudi k projektu senčenja na delovnem mestu, ki mladim omogoča, da z obiskom v podjetju pridobijo dragocene informacije in izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri izbiri bodočega poklica ali študija.

Na mladih svet stoji

Štipendiranje

V družbi Hit se zavzemamo za razpisovanje  kadrovskih štipendij, ki so namenjene dijakom/študentom. Štipendije namenjamo predvsem za programe šolanja, kjer v družbi Hit najbolj primanjkuje kadrov. Zadnjem času so to predvsem delovna mesta na področju gostinstva (kuharstvo/strežba) ter področje informatike. Razpise štipendij objavljamo v lokalnih časopisih, na zaposlitvenih portalih in na Hitovi spletni strani predvidoma od sredine junija do konca meseca avgusta.

Prednosti, ki jih zagotavljamo štipendistom so:

  • 120 € mesečne štipendije + dodatek za uspeh + dodatek za izobraževanje zunaj stalnega bivališča,
  • 168 € mesečne štipendije za študente  + dodatek za uspeh + dodatek za izobraževanje zunaj stalnega bivališča,
  • opravljanje obvezne šolske prakse oz. praktičnega usposabljanja z delom,
  • opravljanje štipendijske prakse v času poletnih počitnic (1 mesec),
  • zagotovljena zaposlitev po zaključenem šolanju.

Družba Hit razpisuje štipendije za šolsko leto 2023/2024

V družbi Hit želimo s podeljevanjem štipendij za deficitarne poklice prispevati k vzgoji strokovno usposobljenih in motiviranih sodelavcev, ki nam bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem zagotavljanju kakovosti številnih storitev.

Za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo štipendije za naslednje izobraževalne programe:

Izobraževalni programŠtevilo štipendij
Gastronomske in hotelske storitve (Gastronom hotelir) 5
Gastronomske in hotelske storitve (Slaščičar) 1
Gastronomija in turizem (Gastronomsko turistični tehnik/Gastronomski tehnik) 5
Gostinstvo in turizem – višja strokovna šola Org. poslovanja v gost. in turizmu 1
Računalništvo in informatika (študij 1. oz. 2. Bolonjske stopnje) 3

Štipendistom bomo omogočili:
• redno mesečno izplačilo kadrovskih štipendij,
• praktično usposabljanje z delom in štipendijsko prakso v družbi Hit,
• strokovno mentorstvo pri praktičnem usposabljanju

Prijava na vsebuje:
• življenjepis ali CV,
• zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih,
• potrdilo o vpisu za š.l. 2023/2024 ( potrdilo o vpisu je možno dostaviti naknadno)
• priznanja in pohvale za dosežke med dosedanjim šolanjem (zadnja 3 leta).

Prijave pošljite do vključno 13.08.2023 na e-naslov kadrovska.sluzba@hit.si ali na naslov:
HIT d.d. Nova Gorica Kadrovska služba
Delpinova 7a
5000 Nova Gorica

Na mladih svet stoji

Delovna praksa oz. praktično usposabljanje z delom (PUD)

V  družbi Hit omogočamo na letni ravni cca 70 dijakom in študentom (praktikantom) opravljanje praktičnega usposabljanja oz. delovne prakse . Praktično usposabljanje se organizira v skladu s potrebami posameznih enot in skladno s smernicami vodstva podjetja. V ta namen imamo verificirana naslednja učna mesta:
GASTRONOM HOTELIR,  GASTRONOMSKI TEHNIK, GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK, SLAŠČIČAR, RAČUNALNIKAR,  RAČUNALNIŠKI TEHNIK , STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE,  EKONOMSKI TEHNIK , EKONOMIST, INŽENIR MEHATRONIKE,  INŽENIR INFORMATIKE, ORGANIZATOR V GOSTINSTVU IN TURIZMU, ORGANIZATOR V VELNIŠKI DEJAVNOSTI.

Praktično usposabljanje poteka pod vodstvom izkušenih strokovnih mentorjev, ki imajo tudi pridobljen izpit za mentorja. Mentorji podajajo znanja praktikantom, jih spremljajo in ob zaključku ocenjujejo.

Na opravljanju praktičnega usposabljanja imajo praktikanti priznane vse pravice v skladu z veljavno zakonodajo:

  • plačilo za opravljeno delo,
  • seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom in ustrezna zaščitna sredstva,
  • zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe pri delu,
  • prehrano med delom in plačilo prevoza na delo.

Prijave sprejemamo tekom vsega leta na e-naslovu: kadrovska.sluzba@hit.si ali po pošti: Hit, d.d., Nova Gorica, Kadrovska služba, Delpinova ulica 7 a, 5000 Nova Gorica.

 

Študentsko delo

V družbi Hit znanje in izkušnje starejših generacij združujemo s svežimi močmi, ki jih v našo delovno sredino prinašajo mladi. Študentom ponujamo daljše oblike sodelovanja v naših enotah po vsej Sloveniji. Študentsko delo je lahko odlična priložnost, da mladi svoje znanje združijo s praktičnimi izkušnjami na področju gostinstva, igralništva in turizma.

Ker cenimo samoiniciativnost, prijaznost , komunikativnost, zavzetost in predanost delu, jo znamo tudi prepoznati in nagraditi. Študentom, ki se izkažejo pri svojem delu, pogosto omogočimo redno obliko zaposlitve.

Razpise za študentska dela lahko spremljate tudi na spodnjih portalih:

Prijavi se in se nam predstavi